Ylistaro

Hei! Olimme Mikan kanssa Ylistaron Isokylän kansakoulun 2.luokalla kun tämä itsenäisyyden kuusi istutettiin opettaja Tapani Keski-Salmen johdolla koulun pihaan. Kuusentaimen  suojaksi opettaja teki puusta valkoiseksi maalatun kehikon ja kuparilaatta oli taimen juurella. Laatta on vuosien saatossa kadonnut eikä puu enää suojakehikkoa tarvitse.

Muistan että istutuskuoppa oli valmiiksi kaivettu kun koko koulun oppilaat kerääntyivät seuraamaan puun istutusta ja jotkut ylemmän luokan pojat saivat täyttää lapiolla istutuskuopan, varmaan opettaja piti pienen puheen  ja olisiko Maamme laulu laulettu lopuksi.

Juha Konttas

    Kuvassa  oik Juha Konttas ,vas Mika Korkeala.
Kainasto

 

Istutin kuusen kaksitoistavuotiaana ja nyt se on jo ihan ”mettän mittainen” Kuusi kasvaa Ylistaron (nykyinen Seinäjoki) Kainastolla.

 

 Jarmo Seppälä


Kitinoja
Comments